top of page

BOKNINGSVILLKOR

Jag/den som bokar informerar alla i gruppen som bokningen avser nedan info.

All aktivitet sker på egen risk.
Jag/mitt barn/barn som jag har ansvar för (har med mig) deltar i detta paintballspel helt på egen risk.
Jag är medveten om att det finns risker med att vistas vid anläggningen, både vid parkeringsplatsen och spelzonen.


Dessa risker inkluderar, men är inte begränsade till, fallna träd, vassa föremål, hål, fallrisk, halkrisk, trädrötter, spelbyggnader och andra byggander, barrikader, höjda plattformar, fordon, trappor, gångvägar, lera, lösa underlag, djur/insekter och ströskott.


Jag är även medveten om att kulor kan orsaka blåmärken och/eller sårskador, samt att alla smycken ska avlägsnas innan spelet börjar så att det inte orsakar skador.


Företaget ansvarar inte för och är inte skyldigt att ersätta någon förlust, skada,
kostnad eller utgift som uppkommit på grund av mitt barns/mitt/barn som jag har ansvar för (har med mig) deltagande så länge dessa inte kunnat förutses av organisatörerna under besöksdagen. Undantaget dödsfall och personskada som uppkommit under eventet.
Kängor med vriststöd och djup slit/gummisula rekommenderas.
Jag/mitt barns/barn som jag har ansvar för (har med mig) är medveten om att om jag väljer annan typ av skor under deltagandet ökar skaderisken,
framförallt vid dåliga markförhållanden. Jag är medveten om att detta är en utomhusaktivitet och att markförhållandena kan vara blöta, hala och farliga.
Jag uppmanar mitt barn att läsa varningarna gällande spelförhållanden på anslagstavlan vid boden och att mitt barn/jag följer dessa.
Jag är medveten om att parkering sker på egen risk.
Jag lovar att mitt barn/jag/barn som jag har ansvar för (har med mig) inte medvetet kommer skjuta någon i ansiktet,
huvudet eller på närmare håll än tre meter och att han/hon alltid kommer bära sina skyddsglasögon,
samt att han/hon följer alla rimliga instruktioner från anläggningens personal.
Jag ansvarar för att se till att de skyddsglasögon som överlämnats till mig passar och sitter tätt intill mitt barns ansikte så att de inte glider omkring.
Detta visas i säkerhetsdemonstrationen. Mitt barn kommer inte delta om skyddsglasögonen inte sitter korrekt.
Om mitt barn, av någon anledning lyfter eller tar bort sina glasögon medan de befinner sig i vapen- eller spelzonen,
kommer de att uteslutas från deltagande i spelet och inga återbetalningar kommer att göras.


Medicinsk ansvarsfriskrivning: Jag bekräftar härmed att jag/mitt barn/barn som jag har ansvar för (har med mig) är fysiskt frisk och klarar av att delta i spelen.
Jag inser även att spelen kan innebära stora fysiska påfrestningar.
Meddela ledaren om du lider av sjukdomar så som astma, hjärtsjukdom och så vidare eftersom dessa tillstånd kan förvärras då du spelar paintball.

bottom of page